Klikni na fotografijo. V novem zavihku se odpre galerija Google Photos (spletno mesto za shranjevanje slik). Na fotografijah poišči sebe in izpolni spodnji obrazec “Kdo sem” za tvoj fotofilm. Fotografije so posnete v 0.5 sekundnem intervalu in so razvrščene v skupine po minutah. Zapomni si številko fotografije na kateri si najbolj viden/na 🙂

Click on the photo. In the new tab, the Google Photos (image storage site) opens. On photos find yourself and fill out the form below “Who I am” for your photomovie. Photos were taken in 0.5 second interval and are categorized in groups of minutes. Remember the number of photo on which you are most visible 🙂

Klikni fotografijo - Click photo
Klikni fotografijo – Click photo
Kdo sem / Who I am

  Ime / Name (obvezno / required)

  Priimek / Surname (obvezno / required)

  Najbolj se vidim na sliki s številko / I'm best visible in the picture with number (obvezno / required)

  Prosim opiši se / Your description please (obvezno / required)

  Štartna številka / Starting number (zelo dobrodošla informacija / very welcome information)

  Tvoj elektronski naslov / Your email (obvezno / required)