Brezplačno naročilo fotofilma s teka Wings for Life World Run Ljubljana 2017 🙂

Spoštovani udeleženci Wings for Life World Run Ljubljana 2017. Zaradi hitrejše distribucije fotografij in fotofilma se poiščite v množici fotografij. Za nekoliko lažje iskanje so fotografije grupirane po minutah. Klikni fotografijo, ki označuje minute najinega srečanja na teku Wings for Life World Run. Za ogled klikni na fotografijo. Navodilo za naročilo fotofilma je napisano na vsaki strani. Hvala za sodelovanje na teku Wings for Life World Run Ljubljana 2017.

Free photomovie order from Wings for Life World Run Ljubljana 2017 🙂

Dear Wings for Life World Run Ljubljana 2017 runners. Due to the faster distribution of photos and photomovie find yourself in the set of photos. For easily search, the photos are grouped according to minutes. Click the photo that indicates the minutes when we met on the run Wings for Life World Run. To view click on the photo. Instructions for order photomovie are written on each page. Thank you for participating on the run Wings for Life World Run Ljubljana 2017.